Waardig ouderenbeleid

2

Het aandeel ouderen in Drenthe neemt sterk toe. Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van Drenthe ouder zijn dan 65 jaar. Velen van hen zijn actief, staan midden in de samenleving en redden zich prima. Hoe verschillend ze ook zijn, ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een eerder dan voor de ander – dat de gezondheid achteruit gaat, de mobiliteit afneemt en het meedoen in de samenleving moeilijker wordt. Een deel van hen zal afhankelijk worden van ondersteuning en zorg door anderen.

Voorop moet staan, dat iedere oudere recht heeft op een zo waardig mogelijke ‘oude dag’. Een waardig ouderenbeleid is nodig om dat mogelijk te maken.

BELANGRIJKE ELEMENTEN VAN WAARDIG OUDERENBELEID

 1. Het kunnen beschikken over een woning in een omgeving, die past bij de behoefte van de bewoner – ook ingeval van een beperking. Partners kunnen zo lang als mogelijk en gewenst samen blijven wonen.
 2. Ouderen de mogelijkheid bieden om er op uit te gaan en in beweging te blijven.
 3. Ondersteuning en passende hulp voor de oudere zodra de behoefte daaraan ontstaat.
 4. Voorkómen van ziekte en ononderbroken en vakkundige hulp, zorg en behandeling, als dat nodig is.
 5. Ondersteuners en zorgverleners zijn ruimdenkend, bejegenen ouderen met respect en bieden hen de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen, voor zover de omstandigheden dit toelaten.
 6. Desgewenst hulp bieden aan ouderen bij het vinden van een zinvolle bezigheid.
 7. Ouderen de mogelijkheid bieden betekenisvolle gesprekken te voeren en samen te zijn met anderen.
 8. Ouderen de mogelijkheid bieden er goed verzorgd uit te zien en gekleed te gaan zoals zij willen.
 9. Bewerkstelligen dat ouderen gevarieerde en gezonde maaltijden ontvangen onder omstandigheden, die uitnodigen tot eten.
 10. Ouderen moeten hun eigen dag- en nachtritme aan kunnen houden.
 11. Als het einde nabij is, zorgen voor pijnverzachtende behandeling en een waardig sterven.

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

De werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe adviseert over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor de ouderen in de provincie Drenthe. De werkgroep organiseert ook bijeenkomsten, waarin ontmoeting, gezelligheid en discussie samengaan. De werkgroep valt organisatorisch onder het Gewest PvdA Drenthe.

 • Lucas V Bilderbeek

  Op het eerste gezicht natuurlijk een pleidooi voor maatwerk en respect met oog voor de doelgroep. In dit geval ouderen, maar ik denk dat dit ook zou kunnen gelden voor mensen die gehandicapt zijn.
  Een sterk punt vooral is het behoud van een dorpscentrum (of buurthuis). Juist in krimpgebieden is een toegankelijke plek waar ontmoeting plaats vind maar ook ruimte bestaat om activiteiten te organiseren belangrijk. Ook in de dichtbevolkte randstad is dit belangrijk, maar dan eerder voor de wijken buiten de binnensteden.

 • Jolien

  Het is zeker belangrijk dat er goede zorg en voorzieningen zijn voor ouderen. De huidige generatie ouderen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben moeten meemaken en hun hele leven hard hebben gewerkt, verdienen een fijne oude dag. Het is voor hen al moeilijk genoeg om mee te kunnen komen in onze moderniserende maatschappij. Als collega’s wegvallen en familie ver weg woont of minder vaak op bezoek komt hebben wij als samenleving de plicht om voor deze mensen te zorgen. Het kan niet zo zijn, dat zij hun huis niet meer uitkomen en vereenzamen. Daarom moeten organisaties voldoende middelen krijgen om goede zorg te kunnen bieden en vrijwilligers en mantelzorgers te kunnen begeleiden, mobiliseren en een eventuele vergoeding of verzekering te bieden.
  Ook moeten ouderen voldoende thuiszorg krijgen, waarbij niet alleen de zorg maar ook de aandacht centraal moet staan. Tot slot is het inderdaad belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn.
  Het is fijn dat er een trend is om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te laten wonen, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in een bepaalde infrastructuur in die omgeving en in voorzieningen als dagbesteding en thuiszorg. Op die manier voorkom je ook dat ouderen eerder zwaardere en duurdere zorg nodig zullen hebben.