Solidair met vluchtelingen, opvangen met verstand

1

Vanwege oorlog en geweld zoeken grote stromen vluchtelingen een veilige haven in ons land. We moeten solidair zijn, maar tegelijkertijd merken de mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis het meest van de komst van vluchtelingen. Maatschappelijke onrust dreigt. Gemeenten kunnen wel wat, maar niet genoeg doen. Het kabinet zal de komende jaren daarom meer moeten investeren in de sociale woning- en arbeidsmarkt.

Hoewel het in de media soms anders lijkt, voelen veel mensen in de samenleving zich solidair met vluchtelingen. Dit blijkt uit de vele hulpacties die op gang komen, zoals ‘ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl’, de slaapzakken voor Lesbos en de vele vrijwilligers die zich aanmelden bij asielzoekerscentra. Zulk maatschappelijk initiatief is bemoedigend, zeker voor sociaal-democraten. Het laat zien dat de solidariteit groot is: daarom laten we vluchtelingen niet op straat zwerven en nemen we in gemeenten overal in het land onze verantwoordelijkheid om deze mensen een onderdak te bieden. Grote afwezige in het vluchtelingendebat de afgelopen weken was echter premier Rutte. Waar Rutte onzichtbaar bleef, zocht Zijlstra juist de schijnwerpers. Uit angst voor de PVV liet de fractievoorzitter zich van zijn meest rechtse en onverzoenbare kant zien. Het belang van de VVD lijkt boven dat van het land te prevaleren — in alle opzichten een onwenselijke situatie. De kritiek dat de premier zijn rol als vader des vaderlands niet heeft opgepakt snijdt daarom hout. Hoewel laat, moet hij dit alsnog doen. Een stevig signaal van de regering is nodig om de rust te bewaren. Geweld en discriminatie dienen op geen enkele wijze getolereerd te worden. Het zou daarnaast goed zijn als de regering ook duidelijk maakt dat Nederland oorlogsvluchtelingen opvangt, niet alleen omdat het moet, maar ook omdat Nederland mensenrechten respecteert en zijn verantwoordelijkheid neemt in het naleven van internationale verdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag uit 1951 en het EVRM. Gelet op die verantwoordelijkheid zal Nederland zich meer kunnen inspannen voor oplossingen op internationaal en Europees niveau.

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Carine Bloemhoff

Carine Bloemhof is fractievoorzitter PvdA Groningen, juridisch adviseur & onderzoeker Pro Facto

  • Kenan

    Kunnen we ons als likse progressieven niet beter volledig richten op het informeren van het volk omtrent de kansen die et liggen. We hoeven de problemen niet te ontkennen of er van weg te kijken. Maar problemen opnoemen en verzinnen doet rechts al.
    Ik hoor te weinig over de kansen. Laten we alsjeblieft een groot taal- en onderwijsprogramma voor de nieukomers opzetten, niet alleen die paar overbelaste vrijwilligers dit laten doen. Dit zijn ten eerste banen voor mensen in een werkloosheidssituatie. Er zijn echt wel genoeg mensen in staat om de Nederlandse taal te onderwijzen, des noods met een spoedcursus. Laten we een vluchtelingenindustrie opzetten die het maatschappelijke belang dient.
    Ook in de woningbouw liggen hier kansen. Nu gaan bouwen voordat er echte woningnood ontstaat. Nu hebben we het nog over krapte, het is nog niet te laat. We kunnen als progressieven zo veel meer dan altijd weer die verderdiging in kruipen.