S&D Juni 2015

0

S&D is er voor de belangrijke vragen, niet voor de makkelijke antwoorden. Dus gaat het nu over binding als politieke opdracht, en houden we dat onderwerp op verschillende manieren tegen het licht. Want het moet tegenwoordig gaan over het overbruggen van de afstand tussen jong en oud, atheïsten en gelovigen, wit en zwart, academici en handwerkers. En over het voorkomen dat al die groepjes zich terugtrekken op eigen eilandjes om hun eigen voorrechtjes te verdedigen. Makkelijk is anders. Want nu eens bestaat de afstand door inkomensverschillen, dan weer door opleidingsverschillen. En soms ontstaat de kloof door geloof. Nu eens kan de tijd de afstand helen, dan weer een nieuwe status. Oftewel: cultuur, arbeidsmarkt en opleiding zijn zowel bronnen van scheiding als van binding. Binding voor sociaal-democraten is dus uitdrukkelijk niet: zoek het zelf uit en vecht je maar in. Het is wel: een collectieve ervaring die elke keer opnieuw beleefd moet worden, door intelligente én eerlijke plannen te verdedigen. Voor eerherstel van het beroepsonderwijs, voor het recht om anoniem te solliciteren, voor het recht op geloof en de noodzaak van democratie, om een paar plannen uit dit S&D-themablok te noemen. Het is geen uitputtende lijst, maar
wees gerust, we komen er op terug.

Klik hier om de volledige S&D te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Monika Sie

Monika Sie Dhian Ho (1967) is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceerde politicologie aan de EUR en Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit Leiden. Voordat ze bij de WBS kwam werken, was zij als onderzoeker/ projectleider verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.