Rusland Geopolitiek, kritischer op het Westen

1

Naar mijn mening dient minder het gesunde volksempfinden te worden gevolgd, moet Rusland objectiever worden benaderd en is een kritische houding ten opzichte van vooral de VS op zijn plaats.

MH 17.
Michiel Servaes stelde op 13-10-2015 „Wat velen al vermoedden, is nu bevestigd.
298 mensen, van wie 196 landgenoten, zijn het slachtoffer geworden van een aanslag. Zij verloren het leven in een oorlog die niet de hunne was. Het neerhalen van vlucht MH17 mag niet onbestraft blijven. Dat geldt voor diegenen die de directe verantwoordelijkheid dragen voor het afvuren van de Boek-raket, maar ook voor hen die de politieke context hebben geschapen.”

Volgens het rapport van de Onderzoeksraad vond er inderdaad een aanslag op de MH 17 plaats. Ik wil dit graag nuanceren omdat naar mijn mening het geen bewuste aanval op een passagiersvliegtuig betrof. Volgens de Onderzoeksraad zijn in de maanden voor de ramp zeker zestien Oekraïense toestellen neergehaald. Dit neerhalen zal gebeurd zijn door rebellen. Wat is dan logischer dat de rebellen ook de MH 17 neergehaald hebben maar tevens dat door hen gedacht werd dat het een Oekraïens (vracht)vliegtuig was. Dat blijkt ook uit de geluidsopnames waarin duidelijk de schrik te horen is als doordringt dat het een passagiersvliegtuig blijkt te zijn.

In een gewapend conflict komt dit voor. Denk maar aan de recente aanval op het ziekenhuis in Kunduz door de VS althans de colloteral damage die op die dag en plaats door de VS is veroorzaakt. Mij lijkt zelfs een vergissing door de rebellen minder erg dan het willens en wetens aanvallen van een ziekenhuis c.q. het op de koop toenemen dat dit ziekenhuis wordt geraakt. Dit laat onverlet het grote verdriet dat in beide gevallen is veroorzaakt.

Voorts merk ik op dat de VS en Frankrijk grote leveranciers zijn van wapens. Nooit heb ik gehoord dat de VS of Frankrijk aansprakelijk zijn gehouden voor aanslagen c.q. doden veroorzaakt met deze wapens. Nu Rusland waarschijnlijk de leverancier is, worden blijkbaar andere maatstaven aangelegd.

Brandhaarden met betrokkenheid Rusland.
Steeds krijgt Rusland verwijten van betrokkenheid bij conflicten. Vergeten wordt steeds dat de aanleiding meestal zijn acties van het Westen in woord of daad of door het Westen gesteunde acties. Dat was al zo in Georgië, maar het blijft maar doorgaan. Daarbij komt dat de VS en Groot-Brittannië het nooit schijnen te leren, althans weinig historisch besef hebben.
Door in Afghanistan de meest radicale groeperingen te steunen, wilde de VS Rusland ook een Vietnam bezorgen. (Documentaire Dirty Wars van Jeremy Scahill, VPRO 18-9-2015. Zie ook opschrift in Museum Ground Zero te New York).
De gevolgen zijn desastreus geweest en nog steeds voelbaar. De steun voor de Sjah heeft in Iran de islamitische revolutie gebracht. (VPRO-Onze man in Teheran-Het land waar niks mag maar alles kan- aflevering 2, 25-8- 2015. Thomas Erdbrink:
“De moeizame relatie met Amerika stamt uit begin jaren 50. De democratisch gekozen premier Mossadeq wilde de Iraanse olievelden nationaliseren. Prompt beraamde de CIA

samen met de Engelsen een staatsgreep waarbij de populaire Mossadeq aan de kant geschoven werd. De Sjah kreeg daarna alle macht in handen. Hij ontpopte zich niet alleen als een trouwe knecht van het Westen maar vooral als een meedogenloos dictator.” De wortels van de haat jegens Amerika bij de Iraniërs liggen daar.)

De oorlog in Irak heeft het land in chaos gestort.
De ondersteuning van de rebellen tegen Qadhafi heeft geleid tot grote chaos in Libië.

De mannen van Haj Ali van de groep Liwa Suqour al-Jabal zijn door de CIA bijgeschoold in een geheim trainingsprogramma voor gematigde rebellen in Qatar en Saoedi-Arabië. Daarmee probeerde het VS de val van Assad te bespoedigen. Ook de verdere ondersteuning van de rebellen in Syrië heeft de huidige burgeroorlog minimaal verhevigd.

Expansie
Het uitvergroten van het gevaar van expansie door Rusland dient alleen de belangen van personen die de militaire belangen van het Westen dienen. Indien Rusland had willen expanderen had zij dat wel in Oost-Oekraïne gedaan. Het waarschuwen voor expansie door Rusland wordt primair gestuurd door de NAVO om de defensie-uitgaven te verhogen c.q. de bezuinigingen te beperken of door personen of landen die menen nog een appeltje met Rusland te moeten schillen. Een reële dreiging is er niet.

Delen.

Over de auteur

John Nijsten

John Nijsten is jurist en heeft met zijn echtgenote een bedrijf voor advisering inzake retailvastgoed.

  • Wanda gervin

    Dat we de VS en andere bondgenoten kritischer mogen benaderen is prima. Maar u laat hier volledig buiten beschouwing dat Oekraïne een land met soevereiniteit. En het is net zo goed een buurland van de EU als van Rusland. Als er daar dus een door Rusland aangemoedigde burgeroorlog ontstaat mogen we wel degelijk kritisch zijn. Juist omdat onze buur Oekraïne weg wilde van oligarchische corruptie.