Reïntegratie die wel werkt

0

Bij reïntegratie wordt te weinig gebruik gemaakt van weten- schappelijk onderbouwde kennis. De maatschappelijke onderbuik regeert. Daar moet verandering in komen, vindt TNO-onderzoeker Roland Blonk. Aan de hand van zijn eigen bevindingen bij het Zeeuwse Orionis beschrijft hij welke praktijken van reïntegratie duurzaam zijn gebleken.
De afgelopen zestien maanden werkte ik als ‘embedded researcher’ bij de nieuwe sociale dienst en werkvoorziening van Walcheren. In de loop der jaren werden de sociale werkvoorziening, de kredietbank en de sociale diensten van Vlissingen, Middelburg en Veere samenge- voegd. Deze organisatie kreeg de naam Orio- nis. Van de ruim 100.000 bewoners op Walcheren zitten er 3.500 in de bijstand en werken er 800 in de werkvoorziening.
Aangezien reïntegratie een belangrijk onderdeel vormt van Orionis, werd TNO om hulp gevraagd. De crisis heeft in de regio Vlissingen hard toegeslagen. Veel bedrijven moesten hun deuren sluiten. We hebben de afgelopen jaren systematisch manieren ontwikkeld om de onderkant van de arbeidsmarkt aan te pakken. Bij Orionis hebben we die methodes toegepast, versterkt en verbeterd. Zij hadden niet alleen wat aan onze expertise, de praktijk bleek voor ons ook zeer leerzaam. Zo’n praktische aanpak was hard nodig, want hoewel we in Nederland al jaren miljarden uitgeven aan reïntegratie is het gebruik van kennis over wat wel en niet werkt nog steeds laag (Groenewoud, Slotboom & Van Geuns, 2014).
Iedereen meent verstand van reïntegratie te hebben. De een vindt dat mensen in de bijstand vooral een schop onder hun kont moeten hebben, terwijl de ander voor de mantel der liefde kiest. Maar begeleiden is een vak waarin kennis over gedragsverandering een centrale rol speelt. De politiek maakt beleid, waaraan door professionals uitvoering wordt gegeven. Deze doelstellingen worden vervolgens getoetst. Als ze niet gehaald worden, dan ligt dat doorgaans aan twee dingen: de politieke doelen zijn onrealistisch, of er is te weinig vakmanschap en de professionals hebben slecht werk geleverd.

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Roland Blonk

Roland W. B. Blonk is Principal Scientist bij TNO en bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie aan de Universiteit Utrecht.