RAPPORT Resultaten ledenpanel PvdA Amsterdam Voorbereiding Politieke Ledenraad 19-09-15

0

Er is alle reden om ons als sociaal-democraten te buigen over lastige kwesties: thema’s die thuis horen op onze politieke agenda en vragen om stevige discussie en duidelijke antwoorden. Het landelijk partijbestuur organiseert daarom dit jaar drie politieke ledenraden.
Op 19 september 2015 vindt de volgende Politieke Ledenraad plaats waarbij de volgende thema’s aan de orde komen:

  1. Basisinkomen – Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  2. Zeggenschap – Hoe geven we werknemers, mantelzorgers en patiënten de zeggenschap over de zorg terug?
  3. Goed werk – Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  4. Een sociaaldemocratische standaard in de zorg – Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  5. Actualiteit.

De PvdA Amsterdam vindt het van belang dat wij als Amsterdam onze stem laten horen. Daarom pakken de Amsterdamse afdelingen de voorbereiding gezamenlijk op. We organiseerden onder meer een kortlopend ledenpanel om de mening van de leden te vernemen. De Amsterdamse afgevaardigden heeft de vragenlijst voor dit ledenpanel opgesteld. De werkgroep en de testgroep PvdA Amsterdam Ledenpanel hebben vervolgens de finetuning van de vragen verzorgd.

In totaal vulden 264 leden het ledenpanel Politieke Ledenraad 19-09-15 in, wat gezien de korte periode dat het ledenpanel actief was, goed te noemen is. De uitkomsten van het panel zijn representatief voor de Amsterdamse leden.

Klik hier om de volledige rapportage te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Ledenpanel PvdA Amsterdam

De afdeling Amsterdam maakt voor ledenraadpleging gebruik van een online ledenpanel.