Plan voor de Arbeid en de Solidariteit

1

Het belangrijkste middel voor het kabinet om de werkloosheid te bestrijden is, aldus de Troonrede in 2014, het ‘gezond maken’ van de overheidsfinanciën. Gezonde financiën zijn natuurlijk fijner dan zieke financiën, maar het is niet geloofwaardig dat de werkloosheid snel gaat dalen als een land dat al heel lang de hoogste beoordeling krijgt voor de soliditeit van de financiën daar nog net iets meer nadruk op legt. Het is sociaal wreed en politiek dom om werk te zien als een afgeleide van economische groei. Daarnaast is het politiek gezien ‘dom’ om als partij op het speelveld en de frames van rechtse en neoliberale partijen te opereren. Wij bieden met dit plan een alternatief, links recept.

Rutte II stelt net zoals Rutte I niet werk, maar het begrotingstekort centraal. In totaal is er ruim 50 miljard euro bezuinigd, vooral door korte termijn bezuinigingen die de economie, de werkgelegenheid en de koopkracht hebben aangetast. De rode draad van het kabinetsbeleid is voorts: zorg voor meer economische groei, want daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Een geloof dat ook wel bekendstaat als de trickle down-­filosofie, of zoals de Engelsen zeggen ‘a rising tide lifts all boats’. De effecten van deze filosofie zijn vergaand, zeker in combinatie met de mythe dat financiële armslag voor bedrijven en kapitaalkrachtigen leidt tot investeringen. Zo kun je rechtvaardigen dat je bezuinigt op voorzieningen voor arme mensen ten bate van bedrijven en rijken: dat zorgt immers voor economische groei waar ook de armen uiteindelijk baat bij zullen hebben. Maar het bevoordelen van bedrijven leidt vaak helemaal niet tot investeringen en groei, en ook komt groei niet vanzelf ten goede aan de onderkant van de samenleving. Of de onderkant baat heeft bij economische groei hangt grotendeels af van het overheidsbeleid: de herverdeling via belastingen, publieke voorzieningen en sociale zekerheid. Zoals een recent artikel in de Volkskrant nog eens mooi illustreerde: het huidige rijzende tij doet alleen het aantal megajachten van superrijken stijgen!

Klik hier om het volledige plan te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Gerard Bosman

Gerard Bosman is één van de initiatiefnemers van de beweging Linksom! in de PvdA. Hij is ook voorzitter van de PvdA afdeling Ridderkerk. Toen hij nog in Zeeland woonde was hij daar o.m. lid van PS en voorzitter van de afdelingen Zierikzee en Schouwen-Duiveland.

  • Dick

    Bedankt voor de bijdrage!