Over deze website

In maart dit jaar heeft Hans Spekman gevraagd aan Marco Florijn om – als ambassadeur van Van Waarde – drie politieke ledenraden te begeleiden. Om hieraan invulling te geven is hij betrokken bij de extra publicaties van de S&D’s ter voorbereiding van de ledenraden, reist hij verschillende afdelingen af die de ledenraden voorbereiden om inhoudelijke bijdrages te leveren, is hij intensief betrokken bij de invulling van de ledenraden en heeft hij het initiatief genomen tot de website waarop u zich nu bevindt. Ook is hij altijd op zoek naar meer en/of nieuwe initiatieven om ons op waarde gedreven debat vorm en inhoud te geven. Jouw ideeën kan je via dit contactformulier indienen.
Deze site is bedoeld als discussieplatform. Via dit formulier kan je je bijdrage aanleveren. Een redactie kijkt globaal naar de stukken en plaatst ze op de juiste plek; in de prullenbak als het stuk beledigend taalgebruik bevat. Het stuk moet wel verband houden met het onderwerp dat op de ledenraad centraal staat, zodat andere lezers door de bomen het bos blijven zien. Eventuele suggesties voor aanpassingen worden uiteraard met jou overlegd. Zorg ervoor dat je ook steeds je eigen gegevens meestuurt, zodat andere lezers weten wie het stuk heeft geproduceerd. Reacties op de stukken en reacties op de reacties zorgen voor een levendig debat. Partijgenoten, maar ook niet-partijgenoten kunnen het lezen en deelnemen. Dit alles als voorbereiding voor de politieke ledenraad. Veel plezier!