Kabinetsplan schiet tekort

0

Het kabinet tracht de vluchtelingencrisis te bezweren door zoveel mogelijk vluchtelingen in de regio van herkomst op te vangen. Daarvoor moeten vluchtelingen veilig zijn en een toekomstperspectief hebben. Hoewel staatssecretaris Dijkhoff en zijn collega’s dit erkennen, blijven concrete maatregelen tot nu toe uit en dreigt de situatie van de vluchtelingen nog sterker achteruit te gaan.

Op 8 september presenteerde het kabinet zijn plannen om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Een belangrijk middel om die crisis te bezweren is de ‘opvang in de regio’. In het juninummer van S&D constateerden wij echter al dat het denken hierover onderontwikkeld is gebleven. Met name duurzame bescherming — naast veiligheid ook het toekomstperspectief van vluchtelingen — bleef vaak onderbelicht. Daarnaast vroegen we ons af of het beleid van opvang in de regio, dat vooral dient als middel om vluchtelingen de toegang tot Europa te ontzeggen, wel wenselijk en haalbaar is. En tot slot ging er veel te weinig geld naar de opvanglanden en bood men nauwelijks hulp om deze landen te ontlasten, door middel van legale toegang tot Europa zoals hervestiging. Een goed moment dus voor een reprise. Heeft het kabinet stappen gezet in het denken over opvang in de regio? Wat is er nu beter? En waar knelt het?

Kabinetsplan in het kort
De plannen voorzien in een investering in ‘de regio’. Hierbij wijst het kabinet niet alleen expliciet op de noodzaak van veilige opvang, maar ook op het bieden van toekomstperspectief. Door de verbeterde leefomstandigheden zullen minder vluchtelingen de tocht naar Europa wagen, is het idee. Maar het kabinet gaat verder. Aangezien de opvanglanden door extra steun op een gegeven moment als veilig bestempeld kunnen worden, ontvangen vluchtelingen die via deze landen zijn doorgereisd bij aankomst in Nederland meteen nul op hun rekest. Ze zijn immers al in een ‘veilig derde land’ geweest en moeten daar dus ook asiel aanvragen. Vluchtelingen die niet door zo’n veilig derde land zijn geweest kunnen in dit scenario overigens wel asiel blijven aanvragen. Daarnaast bouwt het kabinet voor de veilige regio’s een ‘overdrukventiel’: wanneer het aantal vluchtelingen daar ‘onhoudbaar’

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Christian Mommers en Myrthe Wijnkoop

Christian mommers is Senior medewerker Politieke Zaken bij Amnesty International Nederland. Myrthe Wijnkoop is senior strategisch adviseur bij Vluchtelingenwerk Nederland.