Over de auteur

Marco Florijn

Marco was wethouder in Rotterdam en is als van Waarde-ambassadeur betrokken bij een aantal politieke ledenraden.Hij is tevens als curatoriumlid verbonden aan de WBS en is secretaris van de Spiekman Stichting in Rotterdam.