Hoe nu verder met de decentralisaties?

0

Het nieuws over de transformaties in de zorg werd de afgelopen periode gedomineerd door de problemen bij de SVB met de uitbetaling van PGB’s. De perikelen overschaduwen de problemen met de echte decentralisaties, die echter zeker niet minder ernstig zijn. Zoals zo vaak met dit kabinet worden problemen goed gepraat of gemarginaliseerd. Met halve waarheden en bewuste misleiding wordt een beeld geschapen dat buiten wat incidenten en ‘vanzelfsprekende’ invoerproblemen het eigenlijk best goed gaat. Het zijn wederom Haagse werkelijkheden. Dezelfde alpha male bestuurscultuur die we vaker zien bij grote overheidsprojecten: Iedereen in de ban van een half begrepen idee, decentralisatie, gecombineerd met een overhaaste, ondoordachte uitvoering. En wanneer het mis gaat? Blind koers houden, in een sfeer van ontkenning en intimidatie. De gang van zaken bij de decentralisaties heeft alle kenmerken van een nieuw geloof, dat inmiddels breed gedragen wordt binnen onze partij. Een geloof dat geen ruimte laat voor een oprecht oog en oor voor inmiddels steeds manifester wordende averechtse effecten. Linksom! wil dat wel doen en stelt daarom grote wijzigingen voor.

De decentralisaties komen feitelijk neer op een totale verbouwing van de verzorgingsstaat. Aan de hulpverlenende kant én bij de mensen die soms al jaren aan de ontvangende kant leven. De analyse in Van Waarde dat de huidige inrichting van de verzorgingsstaat vastloopt in bureaucratische arrangementen en te ver doorgevoerde marktwerking in de publieke dienstverlening snijdt hout, maar het recept dat daar ter genezing door het kabinet is gepresenteerd is ontaardt soms in praktijken die erger zijn dan de kwaal. De kritiek vanuit de mensen die hier last van hebben, cliënten, professionals en vrijwilligers, wordt weggezet met de stelling dat het oude stelsel ook niet goed was en dat partijen die de critici ondersteunen dat feit miskennen en dus gewoon conservatief, tegen veranderingen sowieso zijn. Daarmee doen we deze critici onrecht, want op zijn minst moeten we onze blindheid voor de averechtse effecten opheffen. En bereid zijn om open, onbevooroordeeld, de vraag te stellen of het nieuwe concept, het idee van de decentralisaties wel goed is doordacht.

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Gerard Bosman

Gerard Bosman is één van de initiatiefnemers van de beweging Linksom! in de PvdA. Hij is ook voorzitter van de PvdA afdeling Ridderkerk. Toen hij nog in Zeeland woonde was hij daar o.m. lid van PS en voorzitter van de afdelingen Zierikzee en Schouwen-Duiveland.