Groningen helpt Nederland van het gas af

1

STELLINGEN (besproken binnen themagroep Energie van PvdA Duurzaam)

 1. Er moet meer vaart gezet worden achter het beleid gericht op het afscheid van fossiele brandstoffen. Vier belangrijke elementen van dat beleid zijn afscheid van de aardgaswinning, energiebesparing, duurzame werkgelegenheid en verhoging van de prijs van fossiele brandstoffen.
 2. Als dat uit het oogpunt van veiligheid mogelijk is, moet de gaswinning in Groningen op korte termijn flink worden gereduceerd en daarna verder worden terug gebracht van de huidige 30 miljard m3 per jaar naar minder dan 11 miljard m3 in de jaren 20.
 3. De nog resterende opbrengst wordt gebruikt voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie met Groningen als voortrekker: gebouwen worden daar niet alleen aardbevingsbestendig gemaakt, maar ook energieneutraal, waarna de opgedane ervaring en de resterende opbrengst gebruikt wordt om overig Nederland in de aangegeven richting te stuwen.
 4. De werkgelegenheid wordt gestimuleerd met investeringen in duurzame energievoorziening.
 5. De belasting op CO2 uitstoot wordt in stappen verhoogd:
  1. Zoveel mogelijk in EU-verband, bijvoorbeeld door verbetering van het Emissions Trading System, maar daar wordt niet op gewacht.
  2. Zodanige aanpassing van de huidige energiebelastingtarieven dat de belasting gelijk is bij gelijke CO2 uitstoot of het nu om gas, elektriciteit of een andere energievorm gaat.
  3. Tarieven voor kleinverbruikers blijven gemiddeld gelijk, die voor grootverbruikers worden gelijk aan die voor kleinverbruikers of hoger. Energie-intensieve bedrijven met een groot export aandeel worden gecompenseerd via vermindering van de belasting op arbeid.

Klik hier voor het volledige document inclusief toelichting.

Delen.

Over de auteur

Maarten de Groot en Sjak Rijploeg

Sjak Rijploeg is oud statenlid en heeft zich binnen de partij bezig gehouden met verduurzaming, het scheppen van nieuwe banen voor duurzame energie, verlaging van woonlasten voor lage inkomens, openbaar vervoer en vele andere zaken. Hij is sinds een jaar lid van de themagroep Energie van PvdA duurzaam. Maarten de Groot is secretaris van die themagroep. Verder is hij lid van de werkgroep Europa, bestuurslid van Links Europa en bestuurslid van de Banningvereniging.