‘Eerst als het is, is het ernst’ Waardengedragen politiek en de toekomst van de verzorgingsstaat.

0

Welke samenleving willen wij en hoe realiseren we die? Met het Van Waarde-project wil de Wiardi Beckman Stichting de sociaal-democratische kerndoelstellingen expliciteren en actualiseren en bijdragen aan een brede linkse beweging die op die waarden en doelstellingen stuurt.

Net als na eerdere diepe economische crises in de vorige eeuw, brak na de financiële crisis een moment van politieke waarheid aan voor de verzorgingsstaat. Wat valt vanuit het Van Waarde-perspectief te zeggen over de uitgangspunten van de toekomstige verzorgingsstaat? Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan de vitaliteit van nationale verzorgingsstaten in plaats van de beleidsruimte daarvoor steeds verder in te perken? Wat zijn de beloften en gevaren van decentralisatie van het sociale domein naar gemeenten? En hoe brengen we een beweging op gang die de verzorgingsstaat conform die waarden vernieuwt?

Delen.

Over de auteur

Monika Sie

Monika Sie Dhian Ho (1967) is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Ze heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceerde politicologie aan de EUR en Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit Leiden. Voordat ze bij de WBS kwam werken, was zij als onderzoeker/ projectleider verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.