Alleen door te experimenteren komen we erachter of het basisinkomen werkt

0

Paul de Beer pleitte er in de vorige S&D voor om met kleine stappen de sociale zekerheid te hervormen en zo de armoede te bestrijden. Een universeel basisinkomen is wat hem betreft onhaalbaar. Toch spreekt het idee velen aan. Meerdere gemeenten hebben inmiddels experimenten lopen. Helaas schort het daarbij nogal eens aan de academische reflectie. Hierdoor dreigt veel opgedane kennis verloren te gaan.

Het idee van het basisinkomen is ouder dan de sociale zekerheid. Het basisinkomen komt in vele vormen terug gedurende de geschie- denis. De filosoof Thomas Paine en radicaal denker Thomas Spence introduceerden eind achttiende eeuw argumenten voor een ba- sisinkomen (King, Marangos, 2006). In 1979 voerde generaal Zia ul-Haq in Pakistan een overheidsvariant in: lokale commissies beke- ken wat iemand nodig had en distribueerden middelen (Clark, 1986).

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Marco Florijn & Rieks Osinga

Rieks is docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Hij was lid van de provinciale staten in Fryslân. Marco was wethouder in Rotterdam en is als van Waarde-ambassadeur betrokken bij een aantal politieke ledenraden.Hij is tevens als curatoriumlid verbonden aan de WBS en is secretaris van de Spiekman Stichting in Rotterdam.